VÄLKOMMEN!

Familjenamn Hagblom har sitt ursprung från den 11 mars 1765, då Olof Olofsson antogs som dragon vid Jämtlands regemente, med detta som soldatnamn. Namnet Melin antogs 1818 av Johannes Andreasson (1795-1849).

SLÄKTTRÄDET

Håkan har gjort ett jättejobb i att dokumentera släkten hos ArkivDigital. Uppgifterna bygger på den Släktforskningrapport han sammanställt.

BiografiN om Bengt & Inga-Britt

Nu finns den biografi tillgänglig som vi syskon skrivit om våra föräldrar - Bengt Hagblom (1920-2004) och Inga-Britt Melin (1920-2011) - “En berättelse om Bengt Hagblom & Inga-Britt Melin” (Uppland 2019-12-06). Den ska även finnas på Kungliga biblioteket samt på universitetsbiblioteken i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Du kan hämta den HÄR


Rättelse:

I biografin på sidan 2, högst upp till höger, står det att Bengt troligen lärde sig att spela piano själv. Men, det var ”Maja” Boström (1906-1998), dotter i granngården i Stavre, som lärde honom detta (källa: Stavre av Bengt Hagblom, odaterad, privat arkiv). Var han lärde sig spela fiol är okänt.

Bengt HAGBLOMs anor

Som en uppföljare av biografin “En berättelse om Bengt Hagblom & Inga-Britt Melin” (Uppland 2019-12-06) publiceras skriften "Bengt Hagbloms anor" i samband med 2021 års släktträff. Från och med då kommer Ni åt skriften HÄR.

INGA-BITT MelinS ANOR

Ännu en uppföljare av biografin “En berättelse om Bengt Hagblom & Inga-Britt Melin” (Arvius & Hagblom, Uppland 2019-12-06) planeras, nämligen "Inga-Britt Melins anor". Tidplanen för att färdigställa denna är ännu inte färdig. Men, såsmåningom kommer den. 

Klanen HAGBLOMs anföräldrar

I ambitionerna ingår också att publicera "En berättelse om Olof Olofsson Hagblom & Brita Jakobsdotter åren 1747-1820". När den kommer återstår att se.

Släktträffar

Sedan 2012 har Bengts & Inga-Britts barn arrangerat årliga släktträffar, med undantag av pandemiåret 2020. Vanligtvis arrangeras dessa lördagen före eller efter höstdagjämningen. Följande träffar har genomfört till stor glädje (arrangör inom parentes):

  • Rättviksgården i Dalarna 2012-09-22, (Gunilla):
  • Gullgården i Sudsvall, 2013-09-21 (Henrik)
  • Laxön i Älvkarleby, 2014-09-27 (Håkan)
  • Franshammar i Hälsingland, 2015-09-19 (Per)
  • Högbo i Gästrikland, 2016-09-17 (Gunilla)
  • Rengsjö i Hälsingland, 2017-09-16 (Henrik)
  • Borggården i Ljusdal, 2018-09-15 (Håkan)
  • Uppsala, 2019-09-21 (Per)
  • Härnösand, 2021-09-25 (Gunilla)


Till detta kommer den oöverträffade kusinträffen som Janne Melin bjöd in till 2019 på Krusenbergs herrgård, inför sin 85-års-dag.